Oferowane wsparcie

Oferowane wsparcie

  • Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu- Ścieżka reintegracji
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych- Kuźnia optymizmu
  • Poradnictwo specjalistyczne: poradnictwo zawodowe, wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON], psychologiczne
  • Pośrednictwo pracy
  • Szkolenia zawodowe:
  • Sprzedawca/handlowiec z obsługą komputera (120 godzin)
  • Recepcjonista z elementami kadr i płac (120 godzin)
  • Pracownik administracyjno – biurowy (112 godzin)
  • Staże – 3 miesięczne

Uczestnikom/czkom projektu oferujemy: stypendia stażowe, stypendia szkoleniowe, zwroty kosztów dojazdu, poczęstunek, obiady, materiały dydaktyczne/szkoleniowe, dostosowanie projektu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami