Czerwiec 2022

30.06.2022


Projekt zakończony – dziękujemy wszystkim za udział w projekcie.

Maj 2022

Uczestnicy grupy V i VI kontynuują staże zawodowe. Kontynuowane jest wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON dla osób z niepełnosprawnościami.

Kwiecień 2022

Uczestnicy gr III, IV, V kontynuują udział w stażach zawodowych.

W ramach gr VI kontynuowano wsparcie pośrednika pracy. Uczestnicy zakończyli szkolenie zawodowe „Sprzedawca/handlowiec z obsługą komputera”,

Dla wszystkich Uczestników z niepełnosprawnością kontynuowane jest wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON.

Marzec 2022

Uczestnicy gr III, IV i V uczestniczą w stażach zawodowych.

Uczestnicy gr VI rozpoczęli szkolenie zawodowe „Sprzedawca/handlowiec z obsługą komputera”, odbyły się warsztaty grupowe z Treningu kompetencji i umiejętności społ., kontynuowane są spotkania w ramach poradnictwa psychologicznego. Rozpoczęto pośrednictwo pracy.

REKRUTACJA DO PROJEKTU JEST ZAKOŃCZONA.

Luty 2022

Uczestnicy gr I ukończyli szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno – biurowy”, Uczestnicy grupy II ukończyli szkolenie zawodowe „Recepcjonista z elementami kadr i płac”. W obu grupach zakończono także staże zawodowe, tym samym uczestniczy zakończyli udział w projekcie.

Grupa III ukończyła szkolenie „Pracownik administracyjno – biurowy”, kontynuowane jest wsparcie Pośrednika pracy.

Uczestnicy gr IV rozpoczęli staże zawodowe.

Uczestnicy gr V odbyli szkolenie zawodowe „Recepcjonista z elementami kadr i płac” oraz poradnictwo zawodowe.

Rozpoczęło się wsparcie Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów UP oraz poradnictwo psychologiczne dla grupy VI.

Dla wszystkich Uczestników z niepełnosprawnością kontynuowane jest wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON.

Styczeń 2022

Uczestnicy grupy I oraz II kontynuują szkolenie zawodowe oraz staże zawodowe, spotkania z pośrednikiem pracy.

Uczestnicy grupy III rozpoczęli szkolenie zawodowe „Pracownik administracyjno-biurowy”, spotkania w ramach pośrednictwa pracy, kontynuowane są spotkania indywidualne z Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Uczestnicy gr IV zakończyli szkolenie zawodowe „Sprzedawca/handlowiec z obsługą komputera”, rozpoczęło się wsparcie – Pośrednictwo pracy, kontynuowane są spotkania indywidualne z Trening kompetencji i umiejętności społecznych.

Uczestnicy gr V – rozpoczęli warsztaty grupowe z Treningu kompetencji i umiejętności społ., kontynuują spotkania z pośrednikiem pracy.

Dla wszystkich Uczestników z niepełnosprawnością kontynuowane jest wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!

Grudzień 2021

Rozpoczęły się szkolenia zawodowe w ramach gr I – Pracownik administracyjno-biurowy, w ramach gr II – Recepcjonista z elementami kadr i płac, oraz grupy III – Sprzedawca/handlowiec z obsługą komputera.

UP gr I i II kontynuują staże zawodowe.

Uczestnicy grupy III i IV odbyli wsparcie – grupowy Trening kompetencji i umiejętności społ. „Kuźnia optymizmu”, poradnictwo psychologiczne oraz poradnictwo zawodowe.

Rozpoczęli także indywidualne spotkania z zakresu Treningu kompetencji i umiejętności społ. „Kuźnia optymizmu”.

Wszystkie osoby z niepełnosprawnością kontynuują wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON.

Listopad 2021

Uczestnicy grupy I oraz II odbyli poradnictwo zawodowe oraz rozpoczęli 3-miesięczne staże zawodowe.
Uczestnicy grupy III przeszli spotkania z doradcą w ramach Diagnozy potrzeb i potencjałów UP, rozpoczęły się także spotkania z w/w wsparcia w ramach gr IV.
Wszystkie osoby z niepełnosprawnością kontynuują wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON.
ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO PROJEKTU

Październik 2021

Uczestnicy grupy 2 wzięli udział w grupowych warsztatach z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu. Rozpoczęło się wsparcie Poradnictwo psychologiczne oraz Poradnictwo zawodowe. Kontynuowane jest wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie oraz Pośrednictwo pracy.

ZAPARSZAMY DO ZGŁASZANIA SIĘ DO PROJEKTU

Wrzesień 2021

Rozpoczęto wsparcie Trenera pracy/Trenera aktywności ON dla osób niepełnosprawnych biorących udział w projekcie. Uczestnicy grupy 1 wzięli udział w grupowych warsztatach z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych – Kuźnia optymizmu oraz w warsztatach indywidualnych. Rozpoczęło się wsparcie Pośrednika pracy.

Uczestnicy grupy 2 – w miesiącu wrzesień rozpoczęli spotkania z doradcą zawodowym w ramach „Diagnozy indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu” oraz wzięli udział w indywidualnych warsztatach z Treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!