INSPIRES Sp. z o. o. wraz z partnerem projektu: Stowarzyszeniem Obszarów Wiejskich Podlasie realizuje projekt pt. „Rozwiń skrzydła !” dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji : 01.07.2021 – 30.06.2022

Kwota dofinansowania: 927226,21 PLN
Kwota dofinansowania z UE: 875713,66 PLN
Dofinansowanie z Budżetu państwa: 51512,55 PLN

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej oraz szans na znalezienie zatrudnienia u 78 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej przesłanki z województwa podlaskiego: pow. grajewski, białostocki, m. Białystok, kolneński, łomżyński, m. Łomża przez udział w kompleksowych działaniach wynikających ze ścieżki reintegracji.